LỢI ÍCH KHI MUA HÀNG

công trình ICON

Thương hiệu nổi bật

Chọn Sản Phẩm Theo

Sản Phẩm Bán Chạy

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 175 Lít – 15 Ống

8,900,000  5,770,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 140 Lít – 12 Ống

7,800,000  4,950,000 

thương hiệu nam thành

2,350,000  1,740,000 
2,600,000  1,920,000 
3,050,000  2,260,000 
4,000,000  2,960,000 
6,250,000  4,630,000 
7,900,000  5,850,000 
11,600,000  8,580,000 
14,800,000  10,950,000 
17,400,000  12,880,000 
2,550,000  1,890,000 
2,850,000  2,110,000 
3,300,000  2,440,000 
4,250,000  3,150,000 
6,650,000  4,920,000 
8,400,000  6,220,000 
12,200,000  9,030,000 
15,500,000  11,470,000 
19,000,000  14,060,000 
21,500,000  15,910,000 
7,100,000  5,760,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 140 Lít – 12 Ống

7,800,000  4,950,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 175 Lít – 15 Ống

8,900,000  5,770,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 210 Lít – 18 Ống

9,900,000  6,510,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 230 Lít – 20 Ống

10,800,000  7,170,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 275 Lít – 24 Ống

12,300,000  8,280,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 345 Lít – 30 Ống

14,500,000  10,500,000 

THƯƠNG HIỆU ĐẠI THÀNH

2,350,000  1,615,000 
2,750,000  1,880,000 
3,190,000  2,140,000 
4,250,000  2,790,000 
6,475,000  4,310,000 
8,100,000  5,590,000 
11,780,000  8,390,000 
15,100,000  10,580,000 
18,150,000  13,520,000 
21,500,000  16,050,000 
2,480,000  1,770,000 
3,100,000  2,030,000 
3,540,000  2,310,000 
4,470,000  3,050,000 

Bồn Nước Inox Đại Thành

Bồn Nước Inox 1500 lít Nằm Đại Thành

6,775,000  4,650,000 

Bồn Nước Inox Đại Thành

Bồn Nước Inox 2000 lít Nằm Đại Thành

8,700,000  6,070,000 

Bồn Nước Inox Đại Thành

Bồn Nước Inox 3000 lít Nằm Đại Thành

12,640,000  9,160,000 
15,800,000  11,420,000 
19,350,000  14,420,000 
22,500,000  17,150,000 

Bồn nước nhựa Đại Thành

Bồn Nước Nhựa 300 Lít Đứng Đại Thành

1,520,000  980,000 
2,050,000  1,410,000 
2,175,000  1,720,000 
3,100,000  2,150,000 
4,500,000  3,280,000 
5,700,000  4,200,000 
8,450,000  6,400,000 
10,900,000  8,280,000 
14,500,000  11,430,000 
29,950,000  24,340,000 
1,720,000  1,210,000 
2,250,000  1,630,000 
2,800,000  2,070,000 
3,700,000  2,820,000 
5,600,000  4,500,000 
7,100,000  5,740,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 130 Lít Phi 58- 12 Ống

8,900,000  5,560,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 160 Lít – Phi 58 – 15 Ống

9,450,000  6,010,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít – Phi 58 – 18 Ống

10,400,000  6,960,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 215 Lít – Phi 58 – 21 Ống

12,200,000  8,450,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 250 Lít – Phi 58 – 24 Ống

13,000,000  9,110,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 300 Lít – Phi 58 – 28 Ống

14,400,000  10,270,000 

Thương Hiệu Toàn Mỹ

2,400,000  1,800,000 
2,840,000  2,140,000 
3,370,000  2,590,000 
4,230,000  3,140,000 
6,690,000  4,830,000 
8,400,000  6,220,000 
12,510,000  9,590,000 
15,180,000  11,990,000 
18,160,000  14,900,000 
3,140,000  2,230,000 
3,880,000  2,760,000 
4,530,000  3,370,000 
6,790,000  4,960,000 
8,790,000  6,430,000 
13,380,000  10,680,000 
15,990,000  12,770,000 
19,440,000  15,970,000 
1,780,000  1,070,000 
2,120,000  1,470,000 
2,800,000  2,080,000 
3,760,000  2,870,000 
4,780,000  3,740,000 
2,000,000  1,370,000 
2,600,000  1,860,000 
3,250,000  2,460,000 
7,650,000  5,760,000 
8,350,000  6,270,000 

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 180 Lít Phi 58 – 18 Ống

9,250,000  6,920,000 
10,350,000  7,720,000 
11,750,000  8,740,000 
13,150,000  9,760,000 

Thương Hiệu Sơn Hà

2,965,000  2,130,000 
3,410,000  2,460,000 
4,280,000  3,190,000 
6,525,000  4,960,000 
8,160,000  6,380,000 
11,870,000  9,710,000 
18,300,000  15,270,000 
2,915,000  2,240,000 
3,360,000  2,630,000 
4,300,000  3,440,000 
6,825,000  5,300,000 
8,560,000  6,830,000 
12,430,000  10,350,000 
15,620,000  12,870,000 
19,400,000  16,290,000 
22,250,000  18,650,000 
1,850,000  1,440,000 
2,250,000  1,720,000 
2,900,000  2,200,000 
4,300,000  3,350,000 
5,500,000  4,280,000 
8,250,000  6,540,000 
10,700,000  8,450,000 
14,300,000  11,660,000 
1,550,000  1,150,000 
2,350,000  1,590,000 
2,900,000  2,020,000 
3,650,000  2,750,000 
8,050,000  5,880,000 
8,700,000  6,560,000 
9,680,000  7,150,000 
11,540,000  9,200,000 
12,360,000  9,370,000 
13,800,000  10,950,000 

Tin Tức

cẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi rất an tâm khi mua hàng tại Vua Bồn Nước, hàng chính hãng và giá cả tốt hơn những nơi khác!

Vic Nguyễn / Chủ Pallet Thảo Kiệt

Vua Bồn Nước giao sản phẩm rất nhanh, ngay sau khi tôi đặt hàng 2 tiếng sản phẩm được giao đến nhà!

Anh Phong / Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng

Giá sản phẩm rất tốt cho khách hàng công trình. Giao hàng, lắp đặt rất nhanh chóng kịp tiến độ công trình.

Anh Nam / Nhà thầu xây dựng

Tôi rất an tâm khi mua hàng tại Vua Bồn Nước, hàng chính hãng và giá cả tốt hơn những nơi khác!

Vic Nguyễn / Chủ Pallet Thảo Kiệt

Vua Bồn Nước giao sản phẩm rất nhanh, ngay sau khi tôi đặt hàng 2 tiếng sản phẩm được giao đến nhà!

Anh Phong / Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng

Giá sản phẩm rất tốt cho khách hàng công trình. Giao hàng, lắp đặt rất nhanh chóng kịp tiến độ công trình.

Anh Nam / Nhà thầu xây dựng
Rate this post