lợi ích mua hàng

ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ TRONG 30 NGÀY

GIAO HÀNG
MIỄN PHÍ

CAM KẾT
HÀNG CHÍNH HÃNG

MIỄN PHÍ LẮP ĐẶT MÁY NĂNG LƯỢNG

GIÁ THÀNH
TỐT NHẤT

GIÁ TỐT NHẤT CHO KHÁCH CÔNG TRÌNH

sản phẩm bán chạy

13,000,000 VNĐ 10,400,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 175 Lít – 15 Ống

8,900,000 VNĐ 5,770,000 VNĐ
4,050,000 VNĐ 3,240,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 140 Lít – 12 Ống

7,800,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ

bồn inox nổi bật

7,900,000 VNĐ 5,850,000 VNĐ
11,600,000 VNĐ 8,580,000 VNĐ
4,230,000 VNĐ 2,950,000 VNĐ
8,160,000 VNĐ 6,380,000 VNĐ
4,000,000 VNĐ 2,960,000 VNĐ
6,250,000 VNĐ 4,630,000 VNĐ
8,400,000 VNĐ 5,790,000 VNĐ
4,280,000 VNĐ 3,190,000 VNĐ
2,850,000 VNĐ 2,110,000 VNĐ
4,250,000 VNĐ 3,150,000 VNĐ

Bồn Nước Inox Đại Thành

Bồn Nước Inox 1500 lít Nằm Đại Thành

6,775,000 VNĐ 4,750,000 VNĐ

Bồn Nước Inox Đại Thành

Bồn Nước Inox 2000 lít Nằm Đại Thành

8,700,000 VNĐ 6,150,000 VNĐ
4,530,000 VNĐ 3,190,000 VNĐ
4,300,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ

Bồn Nước Inox Đại Thành

Bồn Nước Inox 3000 lít Nằm Đại Thành

12,640,000 VNĐ 9,160,000 VNĐ
4,470,000 VNĐ 3,150,000 VNĐ
6,650,000 VNĐ 4,920,000 VNĐ
8,400,000 VNĐ 6,220,000 VNĐ
6,825,000 VNĐ 5,300,000 VNĐ
8,790,000 VNĐ 6,100,000 VNĐ

bồn nhựa nổi bật

13,000,000 VNĐ 10,400,000 VNĐ
3,100,000 VNĐ 1,950,000 VNĐ
5,700,000 VNĐ 3,950,000 VNĐ
4,780,000 VNĐ 3,740,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ
3,100,000 VNĐ 2,480,000 VNĐ
8,450,000 VNĐ 5,400,000 VNĐ
4,500,000 VNĐ 3,280,000 VNĐ
2,800,000 VNĐ 2,080,000 VNĐ
5,500,000 VNĐ 4,280,000 VNĐ
6,300,000 VNĐ 5,040,000 VNĐ
3,700,000 VNĐ 2,820,000 VNĐ
7,100,000 VNĐ 5,300,000 VNĐ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Nằm Sơn Hà

3,650,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ
3,250,000 VNĐ 2,460,000 VNĐ
4,050,000 VNĐ 3,240,000 VNĐ
5,600,000 VNĐ 4,100,000 VNĐ
2,420,000 VNĐ 1,940,000 VNĐ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 700 lít Nằm Sơn Hà

2,900,000 VNĐ 2,020,000 VNĐ

bồn tự hoại nổi bật

máy nước nóng nổi bật

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 140 Lít – 12 Ống

7,800,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 230 Lít – 20 Ống

10,800,000 VNĐ 7,170,000 VNĐ
9,450,000 VNĐ 6,350,000 VNĐ
10,400,000 VNĐ 7,100,000 VNĐ
8,050,000 VNĐ 5,880,000 VNĐ
8,350,000 VNĐ 6,270,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 345 Lít – 30 Ống

14,500,000 VNĐ 10,500,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 175 Lít – 15 Ống

8,900,000 VNĐ 5,770,000 VNĐ
14,400,000 VNĐ 10,270,000 VNĐ
8,900,000 VNĐ 5,590,000 VNĐ
8,700,000 VNĐ 6,560,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 180 Lít Phi 58 – 18 Ống

9,250,000 VNĐ 6,920,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 140 Lít – 12 Ống

7,800,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 230 Lít – 20 Ống

10,800,000 VNĐ 7,170,000 VNĐ
9,450,000 VNĐ 6,350,000 VNĐ
10,400,000 VNĐ 7,100,000 VNĐ
8,050,000 VNĐ 5,880,000 VNĐ
8,350,000 VNĐ 6,270,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 345 Lít – 30 Ống

14,500,000 VNĐ 10,500,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Nam Thành 175 Lít – 15 Ống

8,900,000 VNĐ 5,770,000 VNĐ
14,400,000 VNĐ 10,270,000 VNĐ
8,900,000 VNĐ 5,590,000 VNĐ
8,700,000 VNĐ 6,560,000 VNĐ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Toàn Mỹ 180 Lít Phi 58 – 18 Ống

9,250,000 VNĐ 6,920,000 VNĐ

tin tức

đối tác

cẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Tôi rất an tâm khi mua hàng tại Vua Bồn Nước, hàng chính hãng và giá cả tốt hơn những nơi khác!

Vic Nguyễn / Chủ Pallet Thảo Kiệt

Vua Bồn Nước giao sản phẩm rất nhanh, ngay sau khi tôi đặt hàng 2 tiếng sản phẩm được giao đến nhà!

Anh Phong / Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng

Giá sản phẩm rất tốt cho khách hàng công trình. Giao hàng, lắp đặt rất nhanh chóng kịp tiến độ công trình.

Anh Nam / Nhà thầu xây dựng