Bảng giá, đại lý, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội giá rẻ

Vua bồn nước là đại lý cung cấp sỉ, lẻ bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Mọi thắc mắc liên hệ mua hàng, quý khách hàng liên hệ 0899.177.899 để được tư vấn và hỗ trợ.

Thương Hiệu Sơn Hà

Bồn nước Inox 500 Lít Đứng Sơn Hà tại quận 3     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 500 lít Đứng Sơn Hà

2,965,000 VNĐ 2,130,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước Inox 700 Lít Đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 700 lít Đứng Sơn Hà

3,410,000 VNĐ 2,460,000 VNĐ Mua hàng     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 1000 lít Đứng Sơn Hà

4,280,000 VNĐ 3,190,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước Inox 1500 Lít Đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 1500 lít Đứng Sơn Hà

6,525,000 VNĐ 4,960,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước Inox 2000 Lít Đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 2000 lít Đứng Sơn Hà

8,160,000 VNĐ 6,380,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước Inox 3000 Lít Đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 3000 lít Đứng Sơn Hà

11,870,000 VNĐ 9,710,000 VNĐ Mua hàng     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 5000 Lít Đứng Sơn Hà

18,300,000 VNĐ 15,270,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn HàBồn Nước Inox 500 lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 500 lít Nằm Sơn Hà

2,915,000 VNĐ 2,240,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn HàBồn Nước Inox 700 lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 700 lít Nằm Sơn Hà

3,360,000 VNĐ 2,630,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 1000 lít Nằm Sơn Hà

4,300,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn HàBồn Nước Inox 1500 lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 1500 lít Nằm Sơn Hà

6,825,000 VNĐ 5,300,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn HàBồn Nước Inox 3000 lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 2000 lít Nằm Sơn Hà

8,560,000 VNĐ 6,830,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn HàBồn Nước Inox 3000 lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 3000 lít Nằm Sơn Hà

12,430,000 VNĐ 10,350,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn HàBồn Nước Inox 4000 lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 4000 lít Nằm Sơn Hà

15,620,000 VNĐ 12,870,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn HàBồn Nước Inox 5000 lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 5000 lít Nằm Sơn Hà

19,400,000 VNĐ 16,290,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước inox Sơn HàBồn Nước Inox 5000 lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Inox Sơn Hà

Bồn Nước Inox 6000 lít Nằm Sơn Hà

22,250,000 VNĐ 18,650,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 500 lít đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 500 lít Đứng Sơn Hà

1,850,000 VNĐ 1,440,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 700 lít đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 700 lít Đứng Sơn Hà

2,250,000 VNĐ 1,720,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 1000 lít đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Đứng Sơn Hà

2,900,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 1500 lít đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 1500 lít Đứng Sơn Hà

4,300,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 2000 lít đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 2000 lít Đứng Sơn Hà

5,500,000 VNĐ 4,280,000 VNĐ Mua hàng     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 3000 lít Đứng Sơn Hà

8,250,000 VNĐ 6,540,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 4000 lít đứng Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 4000 lít Đứng Sơn Hà

10,700,000 VNĐ 8,450,000 VNĐ Mua hàng     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 5000 lít Đứng Sơn Hà

14,300,000 VNĐ 9,950,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 1200 Lít Nằm Sơn HàBồn nước nhựa 1200 Lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 300 lít Nằm Sơn Hà

1,550,000 VNĐ 1,150,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 500 Lít Nằm Sơn HàBồn nước nhựa 500 Lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 500 lít Nằm Sơn Hà

2,350,000 VNĐ 1,590,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 700 Lít Nằm Sơn HàBồn nước nhựa 700 Lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 700 lít Nằm Sơn Hà

2,900,000 VNĐ 2,020,000 VNĐ Mua hàng Bồn nước nhựa 1000 Lít Nằm Sơn HàBồn nước nhựa 1000 Lít Nằm Sơn Hà     Quick View

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

Bồn Nước Nhựa 1000 lít Nằm Sơn Hà

3,650,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ Mua hàng Bồn Nước Nhựa 500 Lít Plasman Đại Thành Đứng.Bồn Nước Nhựa 500 Lít Plasman Đại Thành Đứng.     Quick View

Bồn Nước Nhựa

Bồn Nước Nhựa 500 Lít Plasman Đại Thành Đứng

2,229,000 VNĐ 1,450,000 VNĐ Mua hàng Bồn Nước Nhựa 1000 Lít Plasman Đại Thành Đứng.Bồn Nước Nhựa 1000 Lít Plasman Đại Thành Đứng.     Quick View

Bồn Nước Nhựa

Bồn Nước Nhựa 1000 Lít Plasman Đại Thành Đứng

4,019,000 VNĐ 2,380,000 VNĐ Mua hàng Bồn Nước Nhựa 1500 Lít Plasman Đại Thành ĐứngBồn Nước Nhựa 1500 Lít Plasman Đại Thành Đứng     Quick View

Bồn Nước Nhựa

Bồn Nước Nhựa 1500 Lít Plasman Đại Thành Đứng

5,829,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ Mua hàng Bồn nhựa Plasman 2000 lít đứng Đại ThànhBồn nhựa Plasman 2000 lít đứng Đại Thành     Quick View

Bồn Nước Nhựa

Bồn Nước Nhựa 2000 Lít Plasman Đại Thành Đứng

7,599,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ Mua hàng Bồn nhựa 500 lít plasman ngang đại thànhBồn nhựa 500 lít plasman ngang đại thành     Quick View

Bồn Nước Nhựa Nằm

Bồn Nước Nhựa 500 Lít Plasman Đại Thành Ngang

2,449,000 VNĐ 1,680,000 VNĐ Mua hàng Bồn nhựa 1000 lít plasman ngang đại thànhBồn nhựa 1000 lít plasman ngang đại thành     Quick View

Bồn Nước Nhựa

Bồn Nước Nhựa 1000 Lít Plasman Đại Thành Ngang

4,400,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ Mua hàng Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít - Phi 70 - 12 Ống - ClassicMáy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít - Phi 70 - 12 Ống - Classic     Quick View

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 150 Lít – Phi 70 – 10 Ống – Classic (Sao chép)

8,440,000 VNĐ 5,800,000 VNĐ Mua hàng Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít - Phi 70 - 12 Ống - ClassicMáy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 180 Lít - Phi 70 - 12 Ống - Classic     Quick View

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời

Máy Nước Nóng Năng Lượng Mặt Trời Đại Thành 150 Lít – Phi 70 – 10 Ống – Classic

8,440,000 VNĐ 5,800,000 VNĐ Mua hàng

Thương hiệu bồn nước Sơn Hà 

Bồn nước inox Sơn Hà ngang được sản xuất bởi công nghệ dây chuyền hiện đại từ Nhật Bản. Sản phẩm đạt chứng nhận quan trọng của ISO 9001:2008 về chất liệu sử dụng an toàn với thiên nhiên và đảm bảo cho nguồn nước luôn trong sạch. Với thiết kế kiểu dáng ngang giúp bạn dễ dàng sắp xếp vị trí đặt bồn mang đến tính thẩm mỹ cao.

Tính năng nổi bật của bồn nước inox Sơn Hà

Lựa chọn bình nước inox Sơn Hà để sử dụng bạn sẽ cảm thấy hài lòng và yên tâm bởi những tính năng được cải tiến nổi bật như sau:

 • Kiểu dáng nằm ngang phù hợp với vị trí để trên tầng cao nhất của ngôi nhà mà không lo ngại bị rơi hay mất cân bằng. 
 • Trọng lượng của bồn vừa phải không gây áp lực lên trần nhà.
 • Chất liệu sử dụng làm bể chứa nước inox Sơn Hà hoàn toàn từ inox SUS 304 đảm bảo an toàn cho nguồn nước gia đình bạn không bị bám bởi tạp chất và rong rêu.
 • Với thiết kế van xả đáy, bạn có thể dễ dàng sục rửa và vệ sinh bồn nước inox Sơn Hà ngang đảm bảo an toàn và tiện lợi khi bạn sục rửa.
 • Kích thước chân bồn inox Sơn Hà phù hợp giúp giữ bồn chứa được chắc chắn, không lo ảnh hưởng bởi thời tiết và gió lốc.

Báo giá bồn nước inox Sơn Hà

Mức giá bể nước inox Sơn Hà với kiểu dáng nằm ngang có giá trung bình từ 1.000.000 – 8.500.000 vnđ. Tùy thuộc vào thể tích và chất liệu mà bạn lựa chọn. Để biết rõ từng sản phẩm với dung tích phù hợp mong muốn của mình, bạn hay tham khảo ngay bảng danh mục dưới đây.

Bảng giá chi tiết bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Bảng giá bồn nước inox

Dung tíchBồn nước inox đứngBồn nước inox Nằm
Bồn nước inox 500 lít1.865.0002.020.000
Bồn nước inox 700 lít2.150.0002.305.000
Bồn nước inox 1000 lít2.790.0003.010.000
Bồn nước inox 1500 lít4.435.0004.590.000
Bồn nước inox 2000 lít5.590.0005.980.000
Bồn nước inox 3000 lít8.490.0008.640.000
Bồn nước inox 4000 lít10.580.00011.200.000
Bồn nước inox 5000 lít13.350.00014.200.000

Bảng giá bồn nước nhựa

Dung tíchBồn nước nhựa đứngBồn nước nhựa Nằm
Bồn nước nhựa 500 lít1.390.0001.630.000
Bồn nước nhựa 700 lít1.640.0001.970.000
Bồn nước nhựa 1000 lít1.940.0002.570.000
Bồn nước nhựa 1500 lít2.870.000 
Bồn nước nhựa 2000 lít3.730.000 
Bồn nước nhựa 3000 lít5.440.000 
Bồn nước nhựa 4000 lít7.100.000 

Sơ lược về quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

Bắc Từ Liêm là một quận thuộc Hà Nội, nằm dọc phía bờ nam của sông Hồng.

Quận Bắc Từ Liêm phía Đông giáp quận Tây Hồ, phía Đông Nam giáp quận Cầu Giấy, phía Tây giáp huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức, phía Nam giáp quận Nam Từ Liêm và phía Bắc giáp huyện Đông Anh.

Quận Bắc Từ Liêm có diện tích 4.335,34 ha (43,35 km²), dân số năm 2017 là 333.300 người.

Mật độ xây dựng tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày càng tăng kéo theo đó nhu cầu bồn nước, dự trữ nước trong sinh hoạt cũng tăng theo.

Quận Bắc Từ Liêm được thành lập theo Nghị quyết số 132/NQ-CP[1] ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ, trên cơ sở điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 9 xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế; 9,30 ha diện tích tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương; 75,48 ha diện tích tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn thuộc huyện Từ Liêm cũ. Đồng thời, thành lập 13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm như sau: – Thành lập phường Thượng Cát trên cơ sở toàn bộ 388,90 ha diện tích tự nhiên và 10.000 nhân khẩu của xã Thượng Cát. – Thành lập phường Liên Mạc trên cơ sở toàn bộ 598,70 ha diện tích tự nhiên và 12.966 nhân khẩu của xã Liên Mạc. – Thành lập phường Thụy Phương trên cơ sở toàn bộ 287,59 ha diện tích tự nhiên và 13.753 nhân khẩu của xã Thụy Phương. – Thành lập phường Minh Khai trên cơ sở toàn bộ 485,91 ha diện tích tự nhiên và 36.709 nhân khẩu của xã Minh Khai. – Thành lập phường Tây Tựu trên cơ sở toàn bộ 530,18 ha diện tích tự nhiên và 26.970 nhân khẩu của xã Tây Tựu; 9,30 ha diện tích tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương. Phường Tây Tựu có 539,48 ha diện tích tự nhiên và 27.566 nhân khẩu. – Thành lập phường Đông Ngạc trên cơ sở 241 ha diện tích tự nhiên và 23.922 nhân khẩu của xã Đông Ngạc. – Thành lập phường Đức Thắng trên cơ sở 120 ha diện tích tự nhiên và 19.923 nhân khẩu còn lại của xã Đông Ngạc. – Thành lập phường Xuân Đỉnh trên cơ sở 352,20 ha diện tích tự nhiên và 33.659 nhân khẩu của xã Xuân Đỉnh. – Thành lập phường Xuân Tảo trên cơ sở 226,30 ha diện tích tự nhiên và 12.622 nhân khẩu còn lại của xã Xuân Đỉnh. – Thành lập phường Cổ Nhuế 1 trên cơ sở 217,70 ha và 33.346 nhân khẩu của xã Cổ Nhuế; 3,30 ha diện tích tự nhiên và 372 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 1 có 221 ha diện tích tự nhiên và 33.718 nhân khẩu. – Thành lập phường Cổ Nhuế 2 trên cơ sở 403,43 ha và 44.488 nhân khẩu còn lại của xã Cổ Nhuế; 1,60 ha diện tích tự nhiên và 292 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 2 có 405,03 ha diện tích tự nhiên và 44.780 nhân khẩu. – Thành lập phường Phúc Diễn trên cơ sở 209,03 ha và 21.820 nhân khẩu của xã Phú Diễn; 8 ha và 1.914 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn (phía Nam quốc lộ 32 và phía Tây Sông Nhuệ). Phường Phúc Diễn có 217,03 ha diện tích tự nhiên và 23.734 nhân khẩu. – Thành lập phường Phú Diễn trên cơ sở 189,62 ha và 19.514 nhân khẩu còn lại của xã Phú Diễn; 62,58 ha và 7.548 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn (phía Bắc quốc lộ 32). Phường Phú Diễn có 252,20 ha diện tích tự nhiên và 27.062 nhân khẩu.

Những lưu ý khi lựa chọn mua bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

1.Dung tích bồn nước Sơn Hà phù hợp cho nhu cầu tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tùy theo nhu cầu, mục đích sử dụng, số lượng thành viên sử dụng mà quý khách hàng lựa chọn dung tích bồn nước Sơn Hà phù hợp tại quận Bắc Từ Liêm. Việc lựa chọn dung tích bồn nước tại quận Bắc Từ Liêm phù hợp sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được hàng khối chi phí như: Chi phí mua bồn, chi phí điện nước về sau. Vì vậy quý khách hàng cần căn nhắc lựa chọn mua dung tích bồn nước phù hợp. Cùng Vua Bồn Nước tham khảo gợi ý mua dung tích bồn nước phù hợp.

DUNG TÍCH BỒN NƯỚC SƠN HÀ TẠI QUẬN BắC Từ LIÊMSỐ NGƯỜI
500l – 700lTừ 1 – 2 người
700l -1000lTừ 2 – 3 người
1200l – 1500lTừ 3 – 4 người
1500l – 2000lTừ 4 – 5 người
2000l – 2500lTừ 5 – 6 người
3000l – 3500lTừ 6 – 7 người
4000l – 4500lTừ 8 – 9 người
5000lTừ 10 – 12 người
6000lTừ 12 – 15 người
> 10000lNhà hàng , khách sạn, xưởng sản xuất
Bồn Nước Inox Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội
Bồn Nước Inox Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

2.Nên chọn bồn nước Sơn Hà kiểu dáng nào tại quận Bắc Từ Liêm

Kiểu dáng bồn nước cũng là 1 trong yếu tố quyết định khi lựa chọn mua bồn nước tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Có 2 kiểu dáng chính đó là bồn đứng và bồn nằm. Lựa chọn kiểu dáng bồn nước phù hợp dựa vào các yếu tố: vị trí lắp đặt, diện tích lắp đặt, ngân sách. Cùng tham khảo ưu nhược điểm của mỗi kiểu dáng:

 • Bồn nước Sơn Hà đứng: Tiết kiệm diện tích khi lắp đặt, áp lực nước bồn đứng mạnh hơn so với bồn nước nằm. Giá thành của bồn đứng Sơn Hà rẻ hơn với với bồn nước nằm. Tuy nhiên nên hạn chế sử dụng bồn nước đứng tại nhà cao tầng, khu vực gió mạnh.
 • Bồn nước Sơn Hà nằm: Có chân nằm vững chắc, có thể lắp đặt ở nhà cao tầng, khu vực gió mạnh. Tuy nhiên bồn nước Sơn Hà nằm có giá cao hơn so với bồn đứng Sơn Hà.

3.Bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm chất liệu gì tốt.

Có 2 loại chất liệu chính của bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm. Mỗi loại chất liệu sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Cùng khám phá ưu nhược điểm của từng loại:

 • Bồn nước inox Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm. Hà Nội: Tuổi thọ cao lên đến 50 năm. Thời gian bảo hành lên đến 12 năm. Làm từ chất liệu inox không gỉ sus 304. Sản phẩm giữ nguồn nước trong sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên bồn nước chất liệu inox sẽ đắt hơn so với bồn nước nhựa Sơn Hà.
 • Bồn nước nhựa Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm: Chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Thời gian bảo hành lên đến 10 năm. An toàn vệ sinh thực phẩm. Có thể sản xuất từ kích thước 300 lít đến 6000 lít.
Bồn Nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội
Bồn Nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội
 1. Lý do nên chọn bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm.

 • Thời gian bảo hành cao lên đến 12 năm.
 • Chế độ bảo hành tốt.
 • Thương hiệu bồn nước uy tín tại Việt Nam.
 1. Nơi phân phối bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Có nhiều nơi phân phối bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội, tuy nhiên quý khách hàng cần cân nhắc lựa chọn nơi bán bồn nước Sơn Hà giá tốt, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả. Vua Bồn Nước là đơn vị hàng đầu cung cấp bồn nước tại quận Bắc Từ Liêm.

Lý do nên mua bồn nước Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm:

 • Hàng chính hãng.100%
 • Giao hàng miễn phí tại khu vực Hà Nội.
 • Giá tốt nhất cho khách hàng.
Bồn Nước nhựa Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội
Bồn Nước nhựa Sơn Hà tại quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

Chúng tôi giao bồn nước Sơn Hà tại tất cả các phường thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gồm 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo.

Vua Bồn Nước giao bồn nước tận nhà miễn phí tại tất cả khu vực thuộc quận Ba Đình:quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.: Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường An Dương Vương, quận Bắc Từ Liêm. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Châu Đài, quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm. Đăm. Đặng Thùy Trâm, quận Bắc Từ Liêm. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Đình Quán, quận Bắc Từ Liêm. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Đỗ Nhuận, quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Hoàng Công Chất. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Hoàng Liên, quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Hoàng Tăng Bí, quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Kẻ Vẽ, quận Bắc Từ Liêm. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Kỳ Vũ, quận Bắc Từ Liêm. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Lê Văn Hiến, quận Bắc Từ Liêm. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Lộc. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Mạc Xá. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Ngọa Long. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Nguyễn Đình Tứ. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Nguyễn Hoàng Tôn. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Nguyên Xá. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Nhật Tảo. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Nhổn. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Phạm Tuấn Tài. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Phạm Văn Đồng. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Phan Bá Vành. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Phú Diễn. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Phú Kiều. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Phú Minh, quận Bắc Từ Liêm. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Phúc Diễn. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Phúc Minh. Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Sùng Khang. Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Tân Dân, Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Tân Nhuệ, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Tân Phong, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Tân Xuân, Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Tây Đăm, Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Tây Tựu, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Thanh Lâm, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Thượng Cát, Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Thụy Phương, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Tôn Quang Phiệt, Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Trần Cung, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Trung Kiên, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Trung Tựu, Mua bán bồn nước Sơn Hà tại đường Văn Hội, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Văn Tiến Dũng, Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Văn Trì, Viên, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại Võ Quý Huân, Trung tâm phân phối bồn nước Sơn Hà Tại  Xuân Đỉnh. Đại lý, cửa hàng, nơi bán bồn nước Sơn Hà tại đường Xuân Phương, Yên NộiTừ khóa google: Mua bồn nước 500 lít Sơn Hà . Mua bồn nước 1000 lít, Hà Nội. Nơi bán bồn nước 1500 lít tại Hà Nội, Cửa hàng bồn nước 2000 lít. Nơi bán bồn nước 3000 lít Sơn Hà tại Hà Nội. Mua bồn nước Sơn Hà 4000 lít tại Bắc Từ Liêm Hà Nội. Đại lý bán bồn nước 4000 lít tại quận Bắc Từ Liêm. Mua bán bồn nước 5000 lít tại quận Bắc Từ Liêm.
5/5 - (1 bình chọn)
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  NHẬN CUỘC GỌI MIỄN PHÍ

  Đăng ký ngay để nhận CUỘC GỌI MIỄN PHÍ từ đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm tại Vua bồn nước.
  X