Hiển thị một kết quả duy nhất

1,780,000 VNĐ 1,070,000 VNĐ
2,120,000 VNĐ 1,470,000 VNĐ
2,800,000 VNĐ 2,080,000 VNĐ
3,760,000 VNĐ 2,870,000 VNĐ
4,780,000 VNĐ 3,740,000 VNĐ