Hiển thị một kết quả duy nhất

1,550,000 VNĐ 1,150,000 VNĐ
2,350,000 VNĐ 1,590,000 VNĐ
2,900,000 VNĐ 2,020,000 VNĐ
3,650,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ