Hiển thị một kết quả duy nhất

21,500,000 VNĐ 15,910,000 VNĐ
21,500,000 VNĐ 16,050,000 VNĐ
22,500,000 VNĐ 17,150,000 VNĐ
22,250,000 VNĐ 18,650,000 VNĐ