Nơi bán, cửa hàng, đại lý bồn nước tại Kon Tum

Vua Bồn Nước là đơn vị hàng đầu cung cấp bồn nước tại Kon Tum. Quý khách liên hệ hotline 0899.177.899 để có giá tốt nhất.

Đến với Vua Bồn Nước bạn có nhiều sự lựa chọn từ các thương hiệu bồn nước hàng đầu hiện nay: Bồn nước Nam Thành, Bồn nước Tân Á Đại Thành, Bồn nước Sơn Hà, Bồn nước Toàn Mỹ.

Dung tích bồn nước tại Kon Tum đa dạng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân tại Kon Tum: Bồn nước inox, nhựa 300 lít, bồn nước inox, nhựa 500 lít, 700 lít, 1000 lít, 1500 lít, 2000 lít, 3000 lít, 4000 lít, 5000 lít, 6000 lít, 10000 lít.

Bảng giá bồn nước Nam Thành tại Kon Tum:

2,000,000 
2,400,000 
2,680,000 
3,400,000 
5,300,000 
6,700,000 
10,300,000 
12,650,000 
15,950,000 
2,150,000 
2,580,000 
2,900,000 
3,700,000 
5,800,000 
7,200,000 
11,000,000 
13,700,000 
17,500,000 
19,000,000 

Bảng giá bồn nước Tân Á Đại Thành tại Kon Tum:

Hết hàng
1,050,000 
1,550,000 
1,850,000 
2,200,000 
3,500,000 
4,300,000 
5,700,000 
7,300,000 
10,200,000 
20,500,000 
Hết hàng
1,210,000 
1,630,000 
2,070,000 
2,820,000 
4,450,000 
5,650,000 
1,750,000 
2,850,000 

Bảng giá bồn nước Sơn Hà tại Kon Tum:

2,690,000 
3,040,000 
3,780,000 
5,880,000 
7,240,000 
11,600,000 
17,500,000 
20,500,000 
2,900,000 
3,200,000 
4,150,000 
6,450,000 
8,000,000 
12,400,000 
15,500,000 
19,700,000 
19,400,000 
1,570,000 
1,780,000 
2,230,000 
3,400,000 
4,200,000 
6,270,000 
8,050,000 
10,850,000 
14,400,000 
1,420,000 
1,820,000 
2,240,000 
3,000,000 

Bảng giá bồn nước Toàn Mỹ tại Kon Tum:

1,950,000 
2,400,000 
3,080,000 
3,650,000 
5,500,000 
7,300,000 
14,270,000 
11,600,000 
2,580,000 
3,350,000 
4,000,000 
6,000,000 
7,900,000 
12,900,000 
15,750,000 
17,750,000 
1,400,000 
1,650,000 
2,250,000 
3,300,000 
4,150,000 
1,600,000 
2,150,000 
2,800,000 

Bảng giá bồn nước Nam Long tại Kon Tum:

So Sánh bảng giá bồn nước inox tại Kon Tum

 Bảng giá bồn nước inox Nam Thành tại Kon Tum
Dung tích Bồn nước inox đứng Bồn nước inox Nằm
Bồn nước inox 350 lít1.680.0001.840.000
Bồn nước inox 500 lít1.900.0002.060.000
Bồn nước inox 700 lít2.200.0002.400.000
Bồn nước inox 1000 lít2.840.0003.080.000
Bồn nước inox 1500 lít4.520.0004.800.000
Bồn nước inox 2000 lít5.760.0006.080.000
Bồn nước inox 3000 lít8.240.0008.640.000
Bồn nước inox 4000 lít10.560.00011.200.000
Bồn nước inox 5000 lít13.120.00013.600.000
Bồn nước inox 6000 lít  
 Bảng giá bồn nước inox Đại Thành tại Kon Tum
Dung tích Bồn nước inox đứng Bồn nước inox Nằm
Bồn nước inox 310 lít Đại Thành 1.610.0001.780.000
Bồn nước inox 500 lít Đại Thành1.960.0002.120.000
Bồn nước inox 700 lít Đại Thành2.290.0002.520.000
Bồn nước inox 1000 lít Đại Thành3.070.0003.350.000
Bồn nước inox 1500 lít Đại Thành4.680.0005.020.000
Bồn nước inox 2000 lít Đại Thành6.040.0006.440.000
Bồn nước inox 3000 lít Đại Thành8.970.0009.420.000
Bồn nước inox 4000 lít Đại Thành11.130.00011.920.000
Bồn nước inox 5000 lít Đại Thành13.470.00014.030.000
Bồn nước inox 6000 lít Đại Thành15.610.00016.740.000
 Bảng giá bồn nước inox Sơn Hà tại Kon Tum
Dung tích Bồn nước inox đứng Bồn nước inox Nằm
Bồn nước inox 500 lít Sơn Hà tại Kon Tum1.950.0002.100.000
Bồn nước inox 700 lít Sơn Hà tại Kon Tum2.250.0002.500.000
Bồn nước inox 1000 lít Sơn Hà tại Kon Tum2.999.0003.320.000
Bồn nước inox 1500 lít Sơn Hà tại Kon Tum4.650.0005.000.000
Bồn nước inox 2000 lít Sơn Hà tại Kon Tum6.000.0006.400.000
Bồn nước inox 3000 lít Sơn Hà tại Kon Tum8.900.0009.350.000
Bồn nước inox 4000 lít Sơn Hà tại Kon Tum11.000.00011.900.000
Bồn nước inox 5000 lít Sơn Hà tại Kon Tum13.400.00014.000.000
 Bảng giá bồn nước inox Toàn Mỹ tại Kon Tum
Dung tích Bồn nước inox đứng Toàn MỹBồn nước inox Nằm Toàn Mỹ
Bồn nước inox 500 lít Toàn Mỹ tại Kon Tum2.180.0002.290.000
Bồn nước inox 700 lít Toàn Mỹ tại Kon Tum2.800.0002.970.000
Bồn nước inox 1000 lít Toàn Mỹ tại Kon Tum3.160.0003.440.000
Bồn nước inox 1500 lít Toàn Mỹ tại Kon Tum4.820.0005.150.000
Bồn nước inox 2000 lít Toàn Mỹ tại Kon Tum6.370.0006.680.000
Bồn nước inox 3000 lít Toàn Mỹ tại Kon Tum10.220.00011.060.000
Bồn nước inox 4000 lít Toàn Mỹ tại Kon Tum12.380.00013.270.000
Bồn nước inox 5000 lít Toàn Mỹ tại Kon Tum13.900.00015.080.000

So sánh bảng giá bồn nước nhựa tại Kon Tum

Bảng giá bồn nước nhựa Nam Thành
Dung tíchBồn nước nhựa tiêu chuẩn đứngBồn nước nhựa tiêu chuẩn NằmBồn nước nhựa cao cấp đứngBồn nước nhựa cao cấp nằm
Bồn nước nhựa 310 lít Nam Thành tại Kon Tum880.0001.000.0001.200.0001.440.000
Bồn nước nhựa 500 lít Nam Thành tại Kon Tum1.120.0001.440.0001.680.0002.080.000
Bồn nước nhựa 700 lít Nam Thành tại Kon Tum1.360.0001.920.0002.080.0002.560.000
Bồn nước nhựa 1000 lít Nam Thành tại Kon Tum1.760.0002.400.0002.640.0003.520.000
Bồn nước nhựa 1500 lít Nam Thành tại Kon Tum2.480.0004.320.0003.520.0005.360.000
Bồn nước nhựa 2000 lít Nam Thành tại Kon Tum3.040.0005.760.0004.800.000 
Bồn nước nhựa 3000 lít Nam Thành tại Kon Tum4.960.000 6.400.000 
Bồn nước nhựa 4000 lít Nam Thành tại Kon Tum6.800.000 8.400.000 
Bồn nước nhựa 5000 lít Nam Thành tại Kon Tum9.200.000 11.200.000 
 Bảng giá bồn nước nhựa Đại Thành tại Kon Tum
Dung tích Bồn nước nhựa đứng Bồn nước nhựa Nằm
Bồn nước nhựa 300 lít Đại Thành tại Kon Tum980.0001.170.000
Bồn nước nhựa 500 lít Đại Thành tại Kon Tum1.360.0001.650.000
Bồn nước nhựa 700 lít Đại Thành tại Kon Tum1.720.0002.040.000
Bồn nước nhựa 1000 lít Đại Thành tại Kon Tum2.130.0002.820.000
Bồn nước nhựa 1500 lít Đại Thành tại Kon Tum2.920.0004.440.000
Bồn nước nhựa 2000 lít Đại Thành tại Kon Tum3.820.0005.880.000
Bồn nước nhựa 3000 lít Đại Thành tại Kon Tum5.260.000 
Bồn nước nhựa 4000 lít Đại Thành tại Kon Tum7.050.000 
Bồn nước nhựa 5000 lít Đại Thành tại Kon Tum9.500.000 
Bồn nước nhựa 10000 lít Đại Thành tại Kon Tum17.400.000 
 Bảng giá bồn nước nhựa Sơn Hà tại Kon Tum
Dung tích Bồn nước nhựa đứng Bồn nước nhựa Nằm
Bồn nước nhựa 500 lít Sơn Hà tại Kon Tum1.350.0001.600.000
Bồn nước nhựa 700 lít Sơn Hà tại Kon Tum1.700.0001.999.000
Bồn nước nhựa 1000 lít Sơn Hà tại Kon Tum2.100.0002.800.000
Bồn nước nhựa 1500 lít Sơn Hà tại Kon Tum2.900.000 
Bồn nước nhựa 2000 lít Sơn Hà tại Kon Tum3.800.000 
Bồn nước nhựa 3000 lít Sơn Hà tại Kon Tum5.200.000 
Bồn nước nhựa 4000 lít Sơn Hà tại Kon Tum7.000.000 
Bồn nước nhựa 5000 lít Sơn Hà tại Kon Tum9.400.000 
 Bảng giá bồn nước nhựa Toàn Mỹ tại Kon Tum
Dung tích Bồn nước nhựa đứng Bồn nước nhựa Nằm
Bồn nước nhựa 500 lít1.180.0001.450.000
Bồn nước nhựa 700 lít1.440.0001.970.000
Bồn nước nhựa 1000 lít2.040.0002.610.000
Bồn nước nhựa 1500 lít2.820.000 
Bồn nước nhựa 2000 lít3.670.000 

Tại sao quý khách hàng chọn mua bồn nước tại Vua Bồn Nước ở Kon Tum

 • Sản phẩm giá gốc không qua trung gian nên rẻ hơn thị trường từ 10% đến 30%.
 • Vận chuyển và lắp đặt tận nhà.
 • Cam kết hàng chính hãng 100%.
 • Bảo hành lên đến 12 năm.
 • Hỗ trợ kéo bồn lên lầu.
 • 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày.

Những lưu ý khi mua bồn nước tại Kon Tum

 1. Lựa chọn bồn nước phù hợp với nhu cầu sử dụng ở Kon Tum:

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng bồn nước mà lựa chọn bồn nước với dung tích phù hợp tại Kon Tum. Bạn có thể tham khảo dung tích phù hợp bên dưới:

 • Hộ gia đình từ 1 đến 3 người: bồn nước dung tích từ 300 lít đến 1000 lít.
 • Hộ gia đình từ 3 đến 5 người: bồn nước dung tích từ 1000 lít đến 2000 lít.
 • Hộ gia đình từ 5 đến 8 người: bồn nước dung tích từ 3000 lít đến 5000 lít.
 • Nhu cầu cho nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng: bồn nước dung tích từ 5000 lít đến 30.000 lít.
Bồn nước tại Kon Tum
Bồn nước tại Kon Tum
 1. Lựa chọn bồn nước inox hay bồn nước nhựa tại Kon Tum.

Tùy thuộc vào nhu cầu và nguồn nước sử dụng mà khách hàng tại Kon Tum chọn lựa bồn nước nhựa hay bồn nước inox phù hợp. Đa số khách hàng chọn lựa bồn nước inox bởi sự bền chắc, bảo hành lên đến 12 năm. Tuy nhiên nếu nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn thì quý khách hàng nên lựa chọn bồn nước nhựa.

Chi tiết bồn nước inox tại Kon Tum quý khách tham khảo tại https://vuabonnuoc.com/danh-muc/bon-nuoc-inox/

Chi tiết bồn nước nhựa tại Kon Tum quý khách tham khảo tại https://vuabonnuoc.com/danh-muc/bon-nuoc-nhua/

Bồn nước nhựa tại Kon Tum
Bồn nước nhựa tại Kon Tum
 1. Nên lựa chọn bồn nước đứng hay bồn nước nằm tại Kon Tum.

Tùy vào vị trí lắp đặt và khu vực lắp đặt tại Kon Tum mà quý khách hàng lựa chọn bồn nước đứng hay nằm cho phù hợp.

 • Đối với nhà cao tầng , khách sạn quý khách nên lắp đặt bồn nước nằm để vững chắc, tránh đổ ngã.
 • Đối với khu vực gần biển Kon Tum quý khách nên lắp đặt bồn nước nằm để tránh gió mạnh quật ngã.
 • Đối với diện tích lắp đặt nhỏ hẹp quý khách nên lắp đặt bồn nước đứng để tiết kiệm diện tích.
 • Bồn nước đứng thì áp lực nước mạnh hơn so với bồn nước nằm.
 1. Nên chọn thương hiệu bồn nước nào tại Kon Tum.

Tại Kon Tum có nhiều thương hiệu bồn nước như Nam Thành, Tân Á Đại Thành, Toàn Mỹ, Nam Long, trong số đó bồn nước Nam Thành được đại đa dố người dân lựa chọn bởi chất lượng tốt và giá cả phù hợp. quý khách có thể tham khảo bồn nước Nam Thành tại https://vuabonnuoc.com/nam-thanh/

 1. Đại lý bán bồn nước uy tín tại Kon Tum.

Có nhiều đơn vị phân phối bồn nước uy tín và chính hãng tại Kon Tum, tuy nhiên quý khách hàng cần lựa chọn nhà phân phối uy tín, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đến với Vua Bồn Nước, quý khách được tư vấn tận tình, với nhiều chính sách ưu đãi. Mọi thắc mắc quý khách có thể liện hệ 0899.177.899 để được hỗ trợ và tư vấn.

Rate this post
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

  NHẬN CUỘC GỌI MIỄN PHÍ

  Đăng ký ngay để nhận CUỘC GỌI MIỄN PHÍ từ đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm tại Vua bồn nước.
  X